Uczeń pełnoletni w systemie edukacyjnym

 

WIZYTA STUDYJNA NAUCZYCIELI
W SZKOLE
MÍMIR-SÍMENNTUN W REJKIAWIKU

Nr projektu:  FSS/2015/SV/W/0083

Czas realizacji wizyty studyjnej: 18.09.2016r. - 23.09.2016r.

Partner: Mímir-símenntun w Rejkiawiku

Szkoła zajmująca się kształceniem zawodowym i ogólnym, w tym kształceniem osób, które przedwcześnie opuściły system edukacji i osób dorosłych pragnących uzupełnić wykształcenie i powrócić do systemu edukacji formalnej.

Placówka ma duże doświadczenie w realizacji projektów Comenius, Leonardo da Vinci i Erasmus +.

Miejsce realizacji stażu: Mímir-símenntun w Rejkiawiku

Uczestnicy: 5 nauczycielek

Czas trwania: 5 dni

Termin: 18.09.2016 - 23.09.2016

Praca: Praca 5 dni w tygodniu po 6 godzin od 9:00 do 15:30

Cele wizyty: nawiązanie współpracy z islandzką szkołą, poznanie metod pracy, sposobów motywowania uczniów, zaplanowanie przyszłego partnerstwa

Program wizyty:

- każda uczestniczka opracowała indywidualny program wizyty, który został zatwierdzony przez partnera islandzkiego oraz Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy.

Rezultaty:

-      wymiana dobrych praktyk

-      nawiązanie współpracy między szkołami i nauczycielami

-      poszerzenie zakresu działań nauczycieli i kadry kierowniczej w kierunku poprawy pracy szkoły, promowania kształcenia zawodowego i językowego i zwiększania zatrudnialności absolwentów

-      wykorzystywanie nowych metod i rozwiązań organizacyjnych

-      poprawa wizerunku szkoły macierzystej jako placówki nastawionej na rozwój, pro-europejskiej

 

Galeria:

 

Grupa 5 nauczycielek z ZSOT odbyła wizytę studyjną w Islandii, realizując zadania projektu pt Uczeń pełnoletni w systemie edukacyjnym w szkole Mímir-símenntun w Rejkiawiku. Wizytę  zrealizowano w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego po akceptacji Zarządu Powiatu Lublinieckiego. Projekt został sfinansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Nauczycielki obserwowały lekcje i  wykorzystywaną bazę dydaktyczną, rozmawiały z dyrekcja i gronem pedagogicznym szkoły islandzkiej oraz uczestniczyły w zajęciach i spotkaniach pracowników, towarzyszyły im w realizacji codziennych zadań. Poznając metody pracy i sposoby rozwiązywania problemów z uczniami, dzieliły się także dobrymi praktykami stosowanymi w ZSOT i polskim systemie edukacyjnym.

Jednym z efektów 5-dniowej wizyty było nawiązanie kontaktów, które w przełożą się na współpracę pomiędzy ZSOT i szkołą w Islandii.

Wymiana doświadczeń, dyskusje na temat  założeń systemowych i spotkania z ciekawymi ludźmi okazały się bardzo inspirujące. Poznane pracownice szkoły - dyrektor oraz nauczycielki i zatrudniane w szkole islandzkiej menadżerki projektów -  dzieliły się wiedzą o sprawdzonych rozwiązaniach - w szczególności dotyczących kontaktów z pracodawcami, motywowania uczniów i podbudowywania wiary we własne możliwości, potrzeby wzmacniania dobrej relacji nauczyciel - uczeń. Wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim.

Polonistki,  matematyczka i germanistka pod opieką dyrektor Joanny Walczak przygotowały indywidualne plany wizyty, które zostały zaakceptowane przez  dyrektora szkoły islandzkiej i uzyskały dotację Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

- Nasza szkoła korzystała już kilkakrotnie z funduszy norweskich i EOG - mówią uczestniczki wizyty. - Dzięki kontaktom powiększamy grono zagranicznych przyjaciół ZSOT i poznajemy nowe szkoły. Islandzcy partnerzy wyrazili zainteresowanie odwiedzeniem naszej szkoły i być może uda się w przyszłości tę dobrą relację przekuć na kolejny projekt współpracy.

 

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG pochodzących z Islandii Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.