Projekty współfinansowane ze Prodków Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekty zakończone: 

·          STAŻE ZAWODOWE W NIEMCZECH DLA INFORMATYKÓW I MECHANIKÓW ZE ŚLASKA
projekt realizowany  przez Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu w Zespole Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ. projekt obejmował realizację 2-tygodniowego stażu zawodowego w Firmie Vitalis w Schkeuditz w Niemczech dla 20 uczniów kształcących się w zawodzie technika informatyka i 5 uczniów w zawodzie technika mechanika. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu Realizacja: 2017-2018.

·          RAZEM ZBUDUJEMY EUROPĘ w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. projekt obejmował realizację 2-tygodniowego stażu zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego Cottbus w Niemczech dla 20 uczniów kształcących się w zawodzie technika budownictwa. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu Realizacja: 2015-2016.

·          BUDOWNICTWO BEZ GRANIC projekt obejmował realizację 2-tygodniowego stażu zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego Cottbus w Niemczech dla 20 uczniów kształcących się w zawodzie technika budownictwa. Młodzież przygotowuje się do praktyki zawodowej poprzez udział w kursie języka niemieckiego oraz w przygotowaniu kulturowym i pedagogicznym. Wyjazd jest nieodpłatny. Odbędzie się w terminie: 22.09.2014 - 3.10.2014.  Praca obejmuje 80 roboczogodzin. Program stażu: 1 tydzień -rzemiosło murarsko – tynkarskie, 2 tydzień - roboty wykończeniowe (sucha zabudowa, technika budowlana - docieplenia); dla młodzieży zaplanowano także wycieczki. Uczniowie po zakończeniu projektu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu projektu, odbyciu szkolenia z języka niemieckiego zawodowego oraz dokumenty EUROPASS honorowane we wszystkich krajach europejskich. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu

·          OD PRZEDSZKOLA DO TECHNIKUM  - projekt adresowany do nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. W ramach działań przygotowawczych uczestniczą oni w zajęciach z języka angielskiego oraz zajęciach kulturowych. Celem działań jest wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się z systemem kształcenia obowiązującym w Finlandii. Zwieńczeniem projektu będzie wyjazd 6 nauczycieli ZSOT w sierpniu 2014r. do Finlandii. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu 

·          PROFESJONALIZM W HOTELARSTWIE TO NIEŁATWA SZTUKA. UCZMY SIĘ GO OD TYCH, KTÓRZY OPANOWALI JĄ PERFEKCYJNIE Wnioskodawca: Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu Realizacja: 2012-2014. W ramach projektu odbyły się trzy 4-tygodniowe mobilności dla uczniów technikum hotelarskiego: 2 w Norwegii i 1 na Cyprze.

·          MATEMATYKA - NASZA INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ - cykl zajęć z matematyki na poziomie podstawowym zwiększających szanse uczniów ostatnich klas liceum i technikum na sukces na egzaminie maturalnym. Oprócz wsparcia dla młodzieży, dla której matematyka jest piętą Achillesa, z programu korzysta również ta grupa młodych ludzi, która pragnie rozwijać swoje umiejętności w tej dziedzinie i kształcić się na uczelniach technicznych, które dają młodym ludziom szansę na zatrudnienie po ukończeniu studiów. Wnioskodawca: Fundacja TUTAJ PRZYSZŁOŚĆ

·          I TY MOŻESZ SPEŁNIĆ SWOJE MARZENIA - projekt polegający na prowadzeniu warsztatów dziennikarstwa telewizyjnego oraz warsztatów psychospołecznych dla młodzieży. Celem działań jest rozbudzenie u młodych osób chęci do aktywnego poszukiwania form spędzania wolnego czasu przyczyniającej się do rozwoju i samodoskonalenia. Rozwój kompetencji psychospołecznych odbywa się poprzez zajęcia z autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, podwyższenie motywacji do działania. Wnioskodawca: Fundacja TUTAJ PRZYSZŁOŚĆ

·          Moja firma w mojej gminie. Projekt realizowany przez Fundację VIRIBUS UNITIS przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz technologii informacyjno - komunikacyjnych. Działania edukacyjne obejmują szkolenia e-learningowe i tradycyjne przy wykorzystaniu nowoczesnych form nauczania. Projekt realizowany jest od 10.2011 r. do 21.03.2012 r.

·          Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, a partnerami Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działania 3.3, Poddziałania 3.3.4 Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości. W ramach projektu tworzone były zespoły redakcyjne (redaktor naczelny, dziennikarz, tłumacz, grafik, informatyk, PR-owiec), które odpowiadały za stworzenie profesjonalnego internetowego koncernu medialnego w języku polskim i angielskim. Okres realizacji projektu: 02.11.2010 - 30.05.2011.

·          Jak zdobyć atrakcyjny zawód w powiecie lublinieckim. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Otwartych Drzwi działające w ZSOT. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu lublinieckiego w zakresie wiedzy o możliwościach zdobycia atrakcyjnego wykształcenia; promocja edukacji jako środek zwiększenia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą warsztaty pedagogiczne z zakresu planowania kariery w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy. Szczególne wsparcie skierowane będzie do dziewcząt - dla nich zorganizowane będą konsultacje z doradcą zawodowym.  Beneficjenci - uczniowie klas trzecich gimnazjum wezmą udział w targach edukacyjnych w 2011r. Projekt realizowany jest od 4.10.2010r. do końca kwietnia 2011r.

·          Młodzieżowa Akademia w Eterze. Projekt realizowany przez Fundację Tutaj Przyszłość. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dziennikarskie w szkolnym studiu radiowym oraz cykl zajęć związanych z przygotowaniem audycji radiowych, emisją głosu, autoprezentacją i komunikacją oraz prawem prasowym i formami dziennikarskimi.

·          Języki obce drogą do sukcesów. Projekt realizowany przez Fundację Tutaj Przyszłość.  W ramach projektu prowadzone były zajęcia edukacyjne poszerzające wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie języka angielskiego i języka niemieckiego. Zajęcia w grupach początkujących i zaawansowanych  realizowane są od maja 2010 do połowy grudnia 2010 r.

·           Prus, Mickiewicz, Słowacki - będzie takich więcej .  W ramach projektu powstało kółko dziennikarstwa radiowego i kółko erystyczne - przygotowujące do prowadzenia ustnych prezentacji. Zajęcia były realizowane od września 2009 do końca kwietnia 2010r. Projekt realizowany na wniosek Starostwa Powiatowego w Lublińcu przez Zespół Szkół im. Mickiewicza, a zajęcia odbywały się w 2 szkołach ponadgimnazjalnych: Zespole Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych,  Zespole Szkół Ogólnokształcących i Medycznych i Zespole Szkół im. Mickiewicza.

·          Wspólnota lokalna po angielsku. W ramach projektu prowadzone były zajęcia edukacyjne z języka angielskiego, języka biznesu, języka angielskiego w turystyce i zajęcia z języka angielskiego zawodowego dla techników. Zajęcia były realizowane od września 2009 do końca kwietnia 2010r. Projekt realizowany na wniosek Starostwa Powiatowego w Lublińcu przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych, a zajęcia odbywały się w 3 szkołach ponadgimnazjalnych: Zespole Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych, , Zespole Szkół Ogólnokształcących i Medycznych i Zespole Szkół im. Mickiewicza.  

·          Wspólnota lokalna po niemiecku. W ramach projektu prowadzone były zajęcia edukacyjne z języka niemieckiego i zajęcia z języka niemieckiego zawodowego dla techników. Zajęcia były realizowane od września 2009 do końca kwietnia 2010r. Projekt realizowany na wniosek Starostwa Powiatowego w Lublińcu przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych, a zajęcia odbywały się w 2 szkołach ponadgimnazjalnych: Zespole Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych, , Zespole Szkół Ogólnokształcących i Medycznych i Zespole Szkół im. Mickiewicza.  

·          Wspólnie w stronę nauki. W ramach projektu prowadzone było koło geograficzne oraz zajęcia terenowe z geografii . Zajęcia były realizowane od września 2009 do końca kwietnia 2010r. Projekt realizowany na wniosek Starostwa Powiatowego w Lublińcu przez Zespół Szkół im. Mickiewicza, a zajęcia odbywały się w 2 szkołach ponadgimnazjalnych: Zespole Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych,  Zespole Szkół Ogólnokształcących i Medycznych i Zespole Szkół im. Mickiewicza.

·           Matematyka Twoją drogą do biznesu. Projekt realizowany przez Fundację Tutaj Przyszłość. W ramach projektu prowadzone były zajęcia edukacyjne poszerzające wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie matematyki. Zajęcia były realizowane od maja 2009 do połowy grudnia 2009r.

·          Języki nie są nam obce.  Projekt realizowany przez Fundację Tutaj Przyszłość.  W ramach projektu prowadzone były zajęcia edukacyjne poszerzające wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie języka angielskiego i języka niemieckiego. Zajęcia były realizowane od maja 2009 do połowy grudnia 2009r.