PROJEKT WYMIANY DOŚWIADCZEŃ (VETPRO)
LEONARDO DA VINCI

WSPÓLNIE DLA EDUKACJI ZAWODOWEJ

 

Wnioskodawcą projektu nr 2012-1-PL1-LEO03-27607 jest Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu. Instytucją pośredniczącą jest firma Europroyectos LdV Member of AC Group z Hiszpanii, która zobowiązała się do zorganizowania projektu wymiany doświadczeń w Granadzie.

Projekt realizowany jest od października 2012 roku do kwietnia 2013 roku. Przewiduje wyjazd grupy 10 osób, wśród których będą 2 osoby ze struktur Stowarzyszenia, 6 nauczycieli związanych ze szkolnictwem zawodowym oraz 2 przedstawicieli firm prowadzących szkolenie praktyczne. W trakcie pobytu zorganizowane zostaną spotkania w szkołach średnich zawodowych, firmach hotelarskich, ogrodniczych ,budowlanych, mechanicznych oraz instytucjach związanych z handlem.

Uczestnicy wyjazdu zyskają możliwość zapoznania się z systemem szkolnictwa zawodowego w Hiszpanii.

 

Projekt w szczególności pozwoli na zapoznanie się z:

Da możliwość poznania:

Uczestnicy projektu mają możliwość przekonać się o potrzebie ciągłej aktywności zawodowej i konfrontowania swojej wiedzy i umiejętności z rynkiem europejskim. Podpatrzenie doświadczeń w Hiszpanii, zapoznanie się z nowoczesnymi sposobami prowadzenia biznesu będzie skutkować lepszym przygotowaniem absolwentów do pracy. Pogłębienie wiedzy i umiejętności dydaktycznych nauczycieli uczących zawodu pozwoli na lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"