"Współpraca międzynarodowa drogą sukcesu szkolnictwa zawodowego",

Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci VETPRO

Program " Uczenie się przez całe życie"

 

   Od września 2013 r. w ZSOT rozpoczęła się realizacja projektu w ramach wymiany doświadczeń„Współpraca międzynarodowa drogą sukcesu szkolnictwa zawodowego”.
Projekt będzie trwał do końca kwietnia 2014 roku. Uczestnikami projektu będą nauczyciele przedmiotów zawodowych ZSOT oraz przedstawiciele firm prowadzących szkolenie praktyczne dla uczniów naszej szkoły.
 

   Partnerem Wnioskodawcy przy realizacji projektu jest Tellus ( Group ) Ltd- Work Experience UK z siedzibą w Plymouth (UK – Zjednoczone Królestwo).
Celem projektu jest zapoznanie się z systemem szkolnictwa zawodowego w Wielkiej Brytanii. Projekt w szczególności pozwoli na zapoznanie się z procesem i metodami praktycznego przygotowania zawodowego.
 

Umożliwi poznanie:

 1. działań instytucji samorządu terytorialnego w zakresie szkolnictwa zawodowego i promowania nowych technologii,

 2. zasad współpracy między szkołami a firmami prowadzącymi praktyczne szkolenie zawodowe, poprzez porównanie tych rozwiązań między naszymi krajami i ewentualne wykorzystanie ciekawych pomysłów na gruncie naszego regionu,

 3. rozwiązań finansowych związanych z przygotowaniem praktycznym ucznia do zawodu,

 4. działań systemu motywacji dla szkolących uczniów.

 5. doświadczeń dla rozbudzania aktywności zawodowej nauczycieli, a przez to bycia dla uczniów wzorem motywacji do nauki oraz doradcą pomagającym im w poszukiwaniu własnej ścieżki kariery zawodowej,

 6. doświadczeń i umiejętności dla poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego instruktorów praktycznej nauki zawodu,

 7. kwalifikacji NVQ,

 8. funkcjonowania centrów doradztwa i poradnictwa dla firm,

 9. wiedzy o kulturze i aspektach społecznych Wielkiej Brytanii w szczególności regionu Plymouth i Devon.
   

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość przekonać się o potrzebie ciągłej aktywności zawodowej i konfrontowania swojej wiedzy i umiejętności z rynkiem europejskim. Zapoznanie się z nowoczesnymi sposobami prowadzenia biznesu w Wielkiej Brytanii pozwoli lepiej przygotować absolwentów do pracy zawodowej.
 


NOTATKA ZE SPOTKANIA

W dniu 24.04.2014. zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące projekt:

"Współpraca międzynarodowa drogą sukcesu szkolnictwa zawodowego"

nr 2013-1-PL1-LEO03-37275

Projekt mobilności Leonardo da Vinci VETPRO w programie " Uczenie się przez całe życie".

W czasie  spotkania, koordyntor Jolanta Romańska wraz z uczestnikiem projektu Maciejem Dawidem przedstawili wrażenia i doświadczenia z pobytu w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Przygotowana została multimedialna prezentacja, która przybliżyła gościom spotkania cel, zakres, przebieg i zdobyte doświadczenia z pobytu w Wielkiej Brytanii.

Na zakończenie  spotkania Pani wice- dyrektor Bożena Madler- Zdrojewska  podziękowała koordynatorce i uczestnikom projektu za zaangażowanie i wkład pracy włożony w zrealizowane przedsięwzięcie projektowe

 

 

Koordynator projektu:

mgr Jolanta Romańska

 

 

________________________________________________________________________________________________________

"Współpraca międzynarodowa drogą sukcesu szkolnictwa zawodowego"

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej programu "Uczenie się przez całe życie"