Od przedszkola do technikum - nauczyciele z lublinieckich placówek oświatowych dokształcali się w Finlandii

Grupa nauczycielek z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych, Gimnazjum nr2, Szkoły Podstawowej nr1 i Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu wzięła udział w tygodniowym stażu w placówkach edukacyjnych w Finlandii. Wyjazd został zrealizowany w ramach projektu systemowego "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych" realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Otwartych Drzwi działające przy ZSOT. Do udziału zostali zaproszeni nauczyciele szkół współpracujących z lublinieckim Kazikiem. Odbyła się rekrutacja, w której wyłonionych została grupa 12 osób. Zanim jednak wyjechali wizytować fińskie szkoły, uczestniczyli w  kursie utrwalającym ich umiejętności w zakresie języka angielskiego i w przygotowaniu dotyczącym historii, kultury i systemu oświatowego w Finlandii.

Wybór partnerów fińskich był nieprzypadkowy. Reprezentantki poszczególnych typów lublinieckich szkół wizytowały analogicznie działające placówki w Kokkoli - 40-tys. mieście o podobnej do Lublińca infrastrukturze oświatowej, położonym na wybrzeżu Finlandii nad Zatoką Botnicką - od przedszkola do technikum - jak mówi tytuł projektu

- Inspiracją do zawiązania partnerstwa były znakomite wyniki fińskich uczniów w ogólnoświatowych badaniach PISA. Postanowiliśmy zapytać Finów o tajemnicę ich sukcesu, a potem wdrożyć w naszych placówkach te rozwiązania, które są najbardziej efektywne - wyjaśniają uczestniczki projektu.

5 dni spędzonych na lekcjach we wszystkich typach fińskich szkół i przedszkoli zaowocowało poznaniem różnorodnych metod nauczania dostrzeżeniu różnic, które dzielą nasze edukacyjne rozwiązania. - Rozmawialiśmy z dyrektorami i gronem pedagogicznym. Prezentowaliśmy nasze lublinieckie placówki. Bardzo dużo czasu poświęciliśmy na przedyskutowanie, która z płaszczyzn jest naszą mocną stroną, a które z fińskich rozwiązań są możliwe do zastosowania u nas - wspominają po powrocie.

Dwie panie pedagog, germanistki, polonistki, katechetka, logopeda, matematyczka i nauczycielki geografii i edukacji dla bezpieczeństwa i dyrektorka przedszkola - za namową dyrektor ZSOT Joanny Walczak zrealizowały ciekawy i ambitny projekt zagraniczny.  Większość po raz pierwszy uczestniczyła w międzynarodowym szkoleniu. Wymiana doświadczeń, porównanie systemów edukacyjnych i spotkania z ciekawymi ludźmi okazały się bardzo inspirujące. Wszystkie rozmowy odbywały się w języku angielskim.

 

Uczestnictwo w kursie wiązało się z przygotowaniem licznych zadań narzuconych przez organizatorów i spełnieniem wymagań Narodowej Agencji. Każda osoba wzięła udział w przedstawieniu  szkoły, którą reprezentuje. Odbył się bardzo ciekawe dyskusje z dyrektorami i nauczycielami na temat przyjętych w obu krajach rozwiązań. Całoroczny wysiłek bardzo się opłacał. Korzyści z międzynarodowej wymiany doświadczeń odniosą także inni nauczyciele z zaangażowanych w projekt placówek, a pośrednio skorzystają także uczniowie. Wszystkie wizytujące fińskie szkoły nauczycielki  akcentują, że dużym pożytkiem jest już samo uczestnictwo  programie dotowanym ze środków unijnych i doświadczenie w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektu. Przetarte szlaki w międzynarodowym doskonaleniu zawodowym to bezcenna wiedza. Jak mówią - warto było poświęcić dla niej kilkanaście tygodni na przygotowanie wyjazdu, a potem jeden tydzień urlopu. Finowie, którzy skończyli wakacje w połowie sierpnia - tydzień przed przyjazdem grupy z Lublińca, bardzo poważnie potraktowali naszą wizytę i zadbali o wysoki  poziom wszystkich prowadzonych prezentacji, spotkań i  lekcji pokazowych.

 

Projekt "Od przedszkola do technikum" nr 213-1-PL1-ESF 03-39589 został zrealizowany w ramach programu Vetpro-Com "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego