Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 7μg/m3
SO2: 3μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2024.07.14 04:00:00O SZKOLE

    Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych kształci młodzież w dwóch typach szkół:
II Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum nr 2, w którym można zdobyć zawód technika budownictwa, technika mechanika w specjalności: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, technika informatyka, technika handlowca i technika hotelarstwa. Do szkoły uczęszcza młodzież z Lublińca i okolicznych miejscowości.

    Siedziba ZSO-T znajduje się przy ul. Ks. płk J. Szymały 3. W budynku szkoły odbywają się zajęcia dydaktyczne: ogólnokształcące i zawodowe. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniowie odbywają u lokalnych pracodawców lub za granicą - w ramach programu Leonardo da Vinci    II liceum Ogólnokształcące oferuje uczniom znakomite przygotowanie do studiów wyższych, szczególnie na kierunkach ekonomicznych, lingwistycznych i społecznych. Dobrze ugruntowane podstawy matematyki gwarantują sukces na kierunkach ścisłych, w tym politechnicznych.

    Absolwenci Technikum nr 2 posiadają dyplom technika i dokument Europass w języku angielskim, umożliwiający podjęcia pracy w danym zawodzie za granicą. Są ponadto przygotowani do studiów politechnicznych i ekonomicznych, w szczególności na kierunkach zbliżonych: architektura, budownictwo, mechanika - budowa maszyn, informatyka, turystyka i hotelarstwo, ekonomia, marketing i zarządzanie.    Szkoła jest bogato wyposażona. Znajdują się w niej cztery nowoczesne pracownie informatyczne, skomputeryzowana biblioteka - czytelnia multimedialna, pracownie językowe. W każdej sali lekcyjnej znajduje się sprzęt komputerowy ułatwiający i uatrakcyjniający zajęcia lekcyjne. Można skorzystać także z rzutników, DVD, tablicy interaktywnej elektromagnetycznej. W całej szkole - w salach i na korytarzach jest bezpłatny dostęp do Internetu.    Dziennik lekcyjny prowadzony jest w formie elektronicznej. Dzięki temu można przez Internet sprawdzić swoje oceny.    Naszą chlubą jest nowoczesne wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią.
    Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych oferuje uczniom szeroką gamę zajęć dodatkowych: sportowe, językowe, matematyczne, zajęcia terenowe z geografii, kółko erystyczne, pierwszej pomocy przedmedycznej i dziennikarstwa radiowego. Działa grupa wokalno-taneczna i teatralna.

Dla uczniów klas maturalnych organizowane są konsultacje, a dla pozostałych - kółka przedmiotowe. Niektóre z zajęć odbywają się dzięki Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prócz tego współpracujemy z uczelniami wyższymi m.in.: Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie, Politechniką Śląską

i Politechniką Częstochowską. Wyjeżdżamy na wykłady na wyższe uczelnie, gościmy również zagranicznych wykładowców, którzy pracują z naszą młodzieżą.    Atmosfera w szkole jest bardzo ciepła i sympatyczna - oparta na współpracy nauczycieli i uczniów. Służą temu m.in. wycieczki krajowe i zagraniczne (Hiszpania, Włochy, Niemcy), ciekawe imprezy szkolne (Otrzęsiny klas pierwszych, wyjazdy integracyjne, uroczyste pożegnania maturzystów), zawody sportowe.


Wszyscy uczniowie i absolwenci podkreślają szczególną atmosferę, która panuje w tej szkole.